ODBIÓR WEKSLI IN BLANCO

Informuję, iż można odebrać Weksel In blanco wniesiony przez Beneficjentki jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. Jednocześnie nadmieniam, iż w przypadku nieodebrania Weksla In blanco w ciągu  6 miesięcy zostanie on komisyjnie  zniszczony a wystawca weksla otrzyma Protokół potwierdzający jego zniszczenie.

Read More

Informacja

W związku z obowiązkiem rozliczenia wypłaconego finansowego wsparcia pomostowego w zakładce do pobrania zostało zamieszczone Zestawienie kosztów sfinansowanych ze środków finansowego wsparcia pomostowego, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2017 r. w wersji papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) w wersji Word. Wydatki kwalifikowane dotyczą okresu od dnia 01.07.2017 r. do 30.11.2017 r. Do zestawienia […]

Read More

Informacja

W związku z obowiązkiem rozliczenia wypłaconego finansowego wsparcia pomostowego w zakładce do pobrania zostało zamieszczone Zestawienie kosztów sfinansowanych ze środków finansowego wsparcia pomostowego, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12.07.2017 r. w wersji papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) w wersji Word. Wydatki kwalifikowane dotyczą okresu od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do 30.06.2017 r. Do […]

Read More

Informacja

Informujemy, iż w zakładce: Do pobrania – Dokumenty do rozliczenia wsparcia finansowego, zostały zamieszczone dokumenty służące do rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI § 3 pkt. 14 ust. 3 „…Beneficjentka Pomocy, która otrzymała w ramach projektu wsparcie finansowe (dotację inwestycyjną) zobowiązana jest …. do rozliczenia […]

Read More

Informacja

Informujemy, iż dnia 22.12.2016 r.został zakończony nabór Biznes Planów wraz z załącznikami do projektu „Przedsiębiorczość jest kobieca”. Od dnia 23.12.2016 r. do 27.12.2016 r. trwać będzie ocena formalna złożonych Biznes Planów Od dnia 28.12.2016r. do 05.01.2017 r.trwać będzie ocena merytoryczna złożonych Biznes Planów. Wstępna lista rankingowa zamieszczona zostanie dnia 09 stycznia 2017 roku.

Read More

Informacja

W dniu 19.12.2016 r. Biuro projektu „Przedsiębiorczość jest kobieca” czynne będzie w godzinach od 7.30 do 12.30. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. W pozostałe dni godziny pracy bez zmian.

Read More

Nabór biznes planów w ramach projektu „Przedsiębiorczość jest kobieca”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż nabór biznes planów w ramach projektu „Przedsiębiorczość jest kobieca” prowadzony będzie od 7 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. Biznes plany należy składać osobiście w Biurze Projektu (Uwaga !!! Zmiana siedziby Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg, II piętro, pokój nr 210), […]

Read More